Szkolenie  Podatki i finanse

Bilans 2019/20 - Co zmieniło się w prawie bilansowym?

22
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Stycznia 2020
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Bilans 2019 - Co zmieniło się w prawie bilansowym za 2019r

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia – warsztatów:
Omówienie i ugruntowanie wiedzy na temat zasad wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym. Omawiane będą zagadnienia dla podmiotów prowadzących ewidencję rachunkową w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na możliwości stosowania dopuszczalnych uproszczeń przy ich sporządzaniu.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.

 
Bilans 2019/20 - Co zmieniło się w prawie bilansowym?

Szkolenie odbędzie się: 22 Stycznia 2020r.

Adresaci szkolenia:

  • księgowi
  • pracownicy działów finansowo-księgowych
  • doradcy podatkowi
     

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Program szkolenia:
 

1.    Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym - odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki. Zmiany za 2019 dotyczące składania sprawozdań

2.   Forma elektroniczna sprawozdania finansowego - Nowe struktury xml, Wybór wariantu sprawozdania

•    Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
•    Badanie rocznego sprawozdania finansowego, – jakim zakresie nowa ustawa o biegłych ma wpływ
•    Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
•    Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
•    Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego

3.   Przygotowanie do sprawozdania – harmonogram i organizacja prac - na co uważać w praktyce?
•    Inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym dla poszczególnych kategorii aktywów i pasywów
•    Przygotowanie do wyceny aktywów i pasywów
•    Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych

4.   Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową - błędy, ryzyka, dokumentacja
•    Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
•    Zapasy
•    Nieruchomości i aktywa finansowe
•    Należności i zobowiązania
•    Rozliczenia międzyokresowe czynne
•    Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
•    Kapitały i ich prezentacja

5.   Sporządzanie rachunku zysków i strat
•    Ewidencjonowanie kosztów i przychodów i problemy z nimi związane
•    Ustalanie kręgu kosztów
•    Prezentacja rachunku zysków i strat

6.   Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe

7.   Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 - jak efektywnie pokazać jednostkę?

8.   Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

9.   Proponowane zmiany w uor na 2020 r i aktualne prace dotyczące standardów krajowych

10.  Pytania i wątpliwości


 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


 Dr Katarzyna  Trzpioła

Dr Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni trener i wykładowca zajmujący się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym, podatkami w rachunkowości. Autorka licznych publikacji m.in Zamknięcie roku, Polityka rachunkowości, Od wielu lat współpracuje m.in z wydawnictwem Wiedza i praktyka pisząc z zakresu rachunkowości i podatków.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Stycznia 2020
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwisy kawowe
  • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 stycznia 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka