Webinar  Podatki i finanse

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w 2021r.

29
Marca

Termin: 29 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Godziny 11:00-12:15 / Barbara Dąbrowska

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie wybranych pozycji kosztów, których na podstawie przepisów prawa podatkowego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 
Podczas webinarium zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z kosztami niestanowiącymi kosztów podatkowych:
 • koszty używanie samochodów a NKUP,
 • wydatki na osoby zatrudnione a NKUP,
 • koszty reprezentacji a NKUP,
 • odsetki, opłaty, prowizje a NKUP
 • wydatki pokrywane z dotacji a koszty uzyskania przychodów.
 
Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat zasad rozpoznawania kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
 
 1. Podstawa prawna,
 2. Koszty leasingu samochodu a NKUP,
 3. Koszty amortyzacji samochodu a NKUP,
 4. Koszty ubezpieczenie samochodu a NKUP,
 5. Koszty eksploatacyjne a NKUP,
 6. Impreza dla kontrahentów,
 7. Napiwki wręczone obsłudze po spotkaniu z kontrahentem,
 8. Koszty reprezentacji,
 9. Odsetki, opłaty, prowizje,
 10.  Wydatki na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 11. Koszty szkolenie wspólników,
 12. Opłata za czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid,
 13. Nieuiszczenie w ustawowym terminie zaliczek na podatek
 
Korzyści z webinarium:
 
 • Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego ustalania podstawy kalkulacji podatku dochodowego poprzez wyłączenie z kosztów do celów podatkowych pozycji nie stanowiących kosztów.

 


Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w 2021r.

Szkolenie odbędzie się: 29 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Program


brak danych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Webinarium
Adres: online
Miejsce szkolenia: online
Termin: 29 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Co obejmuje cena

 • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
 • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
 • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 • Certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 139,00 zł  + 23% VAT, 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na webinarium.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka