Szkolenie  Podatki i finanse

LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY

25
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 25 Października 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Leasing operacyjny i finansowy ujęcie praktyczne w prawie bilansowym oraz podatkowym - bieżące orzecznictwo.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Leasing operacyjny i finansowy ujęcie praktyczne w prawie bilansowym oraz podatkowym -  bieżące orzecznictwo.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.

Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

 

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych wynikających z zawarcia leasingu operacyjnego bądź finansowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Aspekcie przepisów podatkowych obejmuje podatku dochodowego, podatku od towarów  i usług oraz przepisów bilansowych.


LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY

Szkolenie odbędzie się: 25 Października 2016r.

Adresaci szkolenia:

 • służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
 • samodzielni i główni księgowi,
 • analitycy i dyrektorzy finansowi
 • właściciele firm podejmujący decyzje w zakresie formy zewnętrznego kredytowania,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00

 1. Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym w prawie bilansowym,
 2. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego i finansującego w leasingu operacyjnym,
 3. Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego i finansującego w leasingu finansowym,
 4. Rozliczenie opłaty wstępnej pod względem podatkowym – moment zaliczenia do kosztów uzyskania,
 5. Kiedy leasing jest korzystniejszy od  innych form finansowania,
 6. Co bardziej się opłaca leasing czy kredyt,
 7. Leasingu samochodów, nieruchomości, zwrotny, w walucie obcej,
 8. Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
 9. Jak bezbłędnie kwalifikować leasing na gruncie ustaw o podatku dochodowym,
 10. Jak rozliczać leasing w świetle ustawy o VAT, usługa a dostawa towarów,
 11. Moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym,
 12. Leasing samochodu w ramach optymalizacji podatkowej,
 13. Samochody do sprzedaży i na wynajem a VAT,
 14. Leasing samochodu – minimalny okres 2 lata,
 15. Orzecznictwo w zakresie podatku VAT w tym korekty i czynności poza VAT,
 16. Usługi dodatkowe w ramach usługi leasingu,
 17. Zmiany w ustawie o rachunkowości z zakresu uproszczenia kwalifikowania umów leasingu od 01 stycznia 2016r.,
 18. Bieżące regulacje w zakresie ewidencji umów leasingowych na bazie prawa bilansowego,
 19. Dyskusja i indywidualne konsultacje.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, leasingu operacyjnego i finansowego,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia leasingu w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 25 Października 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 października 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka