Szkolenie  Podatki i finanse

Najnowsze zmiany w zakresie Ustawy o Rachunkowości

18
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Października 2016 - 19 Października 2016
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Najnowsze zmiany w zakresie Ustawy o Rachunkowości, Ordynacji Podatkowej i Reformy Administracji Podatkowej w 2016r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz reformy administracji podatkowej obowiązujących 

Nowe przepisy wchodzące w życie w 2016 roku dotyczą gruntownych zmian w zakresie ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz wprowadzenie reformy administracji podatkowej.

 

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące stosowania ogólnych zasad rachunkowości wprowadzonych ustawą nowelizacyjną. Przedstawiona zostanie nowa definicja i kategoria małych jednostek, implementowanie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznej, zmian w zakresie informacji prezentowanych dla interesariuszy w odniesieniu do bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i objaśnień, jak również zmian w ordynacji podatkowej oraz reformy administracji podatkowej obowiązujących od 2016r.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosowania regulacji dotyczących ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz reformy administracji podatkowej.


Najnowsze zmiany w zakresie Ustawy o Rachunkowości

Szkolenie odbędzie się: 18 Października 2016r.

Adresaci szkolenia:

Ø  pracownicy działów księgowości i podatków,

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

 

1.       Zmiany w Ustawie o Rachunkowości 2016.:

Ø  implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013r.,

Ø  zmiany ogólnych zasad rachunkowości na bazie nowelizacji ustawy,

Ø  definicje i kategorie małych jednostek,

Ø  sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

Ø  rozszerzenie katalogu jednostek sporządzających sprawozdania z działalności

Ø  rozszerzenie katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia,

Ø  uproszczenia w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez małe jednostki,

Ø  zmiany w zakresie sprawozdania finansowego – bilans,

Ø  zmiany w zakresie sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat,

Ø  zmiany w zakresie dodatkowych informacji i objaśnień,

Ø  zmiany regulacji prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej,

Ø  zmiana dotycząca dnia przeliczenia wielkości wyrażonych w EURO,

Ø  zwolnienie spółdzielni z obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym,

Ø  nowe zasady ujęcia leasingu,

Ø  uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,

Ø  konsolidacja.

 

2.       Zmiany w Ordynacji Podatkowej w 2016r.:

Ø  zmiana zasad składania pełnomocnictw w tym zwolnienie z opłat,

Ø  informowanie drogą elektroniczną lub przez telefon o wydaniu interpretacji indywidulnej,

Ø  zmiany w zakresie interpretacji indywidualnej,

Ø  procedura wygaśnięcia interpretacji indywidualnej,

Ø  właściwość organów podatkowych,

Ø  zapłata podatku przez inny podmiot,

Ø  wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

Ø  możliwość wystąpienia o interpretację z wnioskiem wspólnym,

Ø  brak powielania interpretacji indywidualnej, kiedy jest zbieżna z interpretacją ogólną,

Ø  zmiany w zakresie naliczania odsetek za zwłokę od 2016r.,

Ø  rejestr zastawów skarbowych.

 

3.       Reforma Administracji Podatkowej od lipca 2016r:

Ø   utworzenie funkcji asystenta podatkowego,

Ø   utworzenie centrów obsługi podatnika.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz wprowadzenia reformy podatkowej od 1 lipca 2016r.,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę księgową i podatkową oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 18 Października 2016
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 października 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 470 zł + 23% VAT, kwota brutto 578,10 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 570 zł + 23% VAT, kwota brutto 701,10 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka