Szkolenie  Podatki i finanse

Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2017 r.

24
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem stosowania odwrotnego obciążenia i JPK_VAT

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu stosowania reverse chargé.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.

Przedstawienie nowych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które już weszły w życie w 2017 i tych planowanych na 2018 r. oraz zapowiedzianych kontroli podatkowych i metod ich przeprowadzania zgodnie z nowymi uprawnieniami organów podatkowych.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące:

- najczęściej pojawiających się wątpliwości na temat stosowania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

- zasad tworzenia i przesyłania za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego struktury JPK_VAT(2), będącej podstawą do weryfikacji danych z deklaracji podatkowej VAT-7.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), w tym na temat stosowania odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych oraz wszystkich, którzy chcą lepiej przygotować się do kontroli podatkowej na nowych zasadach.


Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2017 r.

Szkolenie odbędzie się: 24 Maja 2017r.

Adresaci szkolenia:   

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
1. Zmiany dotyczące składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:
wprowadzenie obowiązku składania przez podatników innych niż mali podatnicy, deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,
wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną (VAT UE i VAT-27),
likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług dla podatników innych niż małych, w tym wszystkich nowych podatników,
kary za nie przesyłanie deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną.
 
2. Zmiany dotyczące zasad rejestracji podatników VAT oraz wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników – skutki i zagrożenia dla obrotu gospodarczego:
kiedy organ podatkowy może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT,
przesłanki umożliwiające organowi  podatkowemu wykreślenie z rejestru podatnika VAT,
udział w transakcji karuzelowej a utrata statusu podatnika VAT,
konsekwencje związane z utratą statusu czynnego podatnika VAT,
możliwość ponownego uzyskania statusu czynnego podatnika VAT.
 
3. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe pełnomocnika dokonującego rejestracji podatkowej podatnika VAT.
 
4. Zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia w transakcjach dokonywanych na terytorium kraju:
nowe towary z zakresu branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
zmiany w przedmiocie towarów objętych limitem 20.000 PLN,
opodatkowanie podwykonawstwa usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia (nowy zał. nr 14),
5. Sankcje podatkowe za zawyżenie zwrotu lub zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT:
sankcja 30% w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez organy podatkowe,
sankcja 20% w przypadku dobrowolnej korekty przez podatnika po zakończonej kontroli,  
sankcja 100% z tytułu „pustych faktur” bez możliwości dokonania korekty,
6. Zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca:
wykazywanie podatku należnego,
ujęcie podatku naliczonego,
konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse charge.
 
7. Planowane kolejne zmiany w zakresie VAT:
pakiet przewozowy, 
metoda podzielonej płatności tzw. split payment,
inne rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.
8. Jednolity Plik Kontrolny jako element kontroli podatkowej:
terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od  US,
terminy przekazania JPK  bez wezwania organów do US z zakresu VAT
uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych, w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg,
sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK,
9. Praktyczne doświadczenia z przygotowania JPK za pośrednictwem programu komputerowego:
sporządzenie dokumentu w strukturze JPK_VAT(2) za pośrednictwem programu komputerowego,
sprawdzanie zgodności danych przedstawionych w strukturze JPK z deklaracją VAT – walidacja danych,
praktyczne zasady wykonania przesyłki struktury JPK_ VAT(2) za pośrednictwem podpisu, kwalifikowaną na Bramkę Ministerstwa Finansów, wykonanie testów poprawności.     
 
10. Zmiany w strukturach JPK planowane od roku 2018:
zmiany w strukturze JPK_FA
zmiany w strukturach JPK_ Magazyn
 
11. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem:
   zasady objęcia odwrotnym obciążeniem,
wyjaśnienie pojęcia podwykonawcy i generalnego wykonawcy,
klasyfikacja PKWiU usług budowlanych,
przykłady zastosowania odwrotnego obciążenia,
kompleksowe usługi budowlane,
określenie momentu wykonania usługi budowlanej,
dostawa towarów z montażem,
wykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie,
zwroty VAT w branży budowlanej
przedstawienie objaśnienia podatkowego z dnia 17 marca 2017 r. stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych,
zastosowanie objaśnienia MF a ochrona podatnika przed sankcjami i odsetkami karnymi,
ustalenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju z dnia 23 marca 2017 r. z zakresu VAT w budownictwie,
sankcje VAT,
wyrejestrowanie podatnika − przyczyny.
 
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do stosowania zmian w zakresie ustawy o VAT, w tym w zakresie rozliczania usług budowlanych, zasad tworzenia i przesyłania JPK(VAT), planowanych zmian z       zakresu kontroli podatkowej,

Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na wszelkie wątpliwości,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w obszarze podatku od towarów i usług co wyeliminuje ryzyko popełnienia błędów i pomoże uniknąć konfliktu z fiskusem.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 24 Maja 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

1.       uczestnictwo w szkoleniu,

2.       materiały szkoleniowe,

3.       serwis kawowy,

4.       lunch,

5.       certyfikat,

6.       książka w prezencie: Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 maja 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka