Szkolenie  Podatki i finanse

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2017 r. – zmiany dla organizacji pozarządowych

10
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 10 Maja 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Nowe sprawozdanie – nowe możliwości dla NGO - Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2017 r. dla organizacji pozarządowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zmian w regulacjach rachunkowości i sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych. Na praktycznych przykładach zaprezentowana będzie zawartość sprawozdania finansowego oraz inne zmiany wprowadzone ustawą z 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Podniesiona będzie tez tematyka zmian w zakresie sprawozdań OPP

Korzyści:

  • Poznanie najnowszych zmian w prawie bilansowym dla organizacji pozarządowych
  • Przeanalizowanie struktury sprawozdania finansowego
  • Nabycie umiejętności właściwej prezentacji przychodów i kosztów w organizacji pozarządowej
  • Poznanie obszarów, które trzeba zmienić w polityce rachunkowości NGO
  • Umiejętność zastosowania nowych regulacji w zakresie sprawozdawczości merytorycznej OPP

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2017 r. – zmiany dla organizacji pozarządowych

Szkolenie odbędzie się: 10 Maja 2017r.

Grupa docelowa:

  • księgowi zajmujący się rachunkowością i sprawozdawczością w organizacjach pozarządowych, osoby odpowiedzialne za rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach, pracownicy biur rachunkowych

Program

Szkolenie od 10:00 do 16:00

1.       Organizacje i stowarzyszenia i ich zasady rachunkowości

·         Wyłączenie fundacji i stowarzyszeń z kręgu podmiotów mikro

·         Konsekwencje wyłączenia dla zastosowania zasady ostrożności i zasad wyceny

·         Podmioty wskazane w art. 3 ust 1a pkt 8 uor

·         Pozostałe zmiany w uor od 2017r

·         Co należy i co warto zmienić w polityce rachunkowości?

 

2.       Sprawozdanie finansowe za 2017 w organizacji prowadzącej działalność gospodarczą i jej nieprowadzącej

·         Zasady wyboru załącznika wg, którego będzie sporządzane sprawozdanie finansowe

·         Dostosowanie systemu rachunkowości do wariantu sprawozdania

·         Omówienie zawartości bilansu wg załącznika nr 6

·         Omówienie zawartości rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6

·         Omówienie zawartości informacji dodatkowej

 

3.       Zmiany w zakresie sprawozdawczości w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

4.       Pytania i dyskusja Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


 Dr Katarzyna  Trzpioła

Dr Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni trener i wykładowca zajmujący się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym, podatkami w rachunkowości. Autorka licznych publikacji m.in Zamknięcie roku, Polityka rachunkowości, Od wielu lat współpracuje m.in z wydawnictwem Wiedza i praktyka pisząc z zakresu rachunkowości i podatków.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 10 Maja 2017
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 04 maja 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 470 zł + 23% VAT, kwota brutto 578,11 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 570 zł + 23% VAT, kwota brutto 701,10 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka