Szkolenie  Podatki i finanse

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

23
Sierpnia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie regulacji dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych. Obowiązek raportowania może dotyczyć nie tylko projektów optymalizacji podatkowej ale również zwykłych działań podejmowanych przez każdego podatnika jak korzystanie z ulg i zwolnień lub zmiana zasad opodatkowania. Na szkoleniu omówione zostaną konkretne przykłady oraz ich konsekwencje w zakresie raportowania schematów podatkowych. Postaramy się również wskazać metody eliminujące ryzyko obowiązku raportowania w przypadku podatników prowadzących klasyczną działalność gospodarczą oraz korzystających z ustawowych ulg i zwolnień.  
W ramach ceny szkolenia jego uczestnicy, mają prawo do pisemnej opinii podatkowej na dowolny temat. Temat opinii może zostać zgłoszony przez uczestnika przed szkoleniem lub po szkoleniu. 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł. 

 

 

 

 

 


Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

Szkolenie odbędzie się: 23 Sierpnia 2019r.

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów księgowości i podatków,
 • kontrolerów,
 • osób odpowiedzialnych w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych,
 • przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych,
 • doradców podatkowych,
 • wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

1.    Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji
- Cel i znaczenie regulacji
- Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
- Podstawowe pojęcia i definicje
- Moc wsteczna przepisów – czy istnieje obowiązek raportowania wstecz ?

2.    Definicja schematu podatkowego
- Pojęcie schematu podatkowego
- Definicja uzgodnienia
- Definicja korzyści podatkowej
- Kryterium głównej korzyści
- Ogólna cecha rozpoznawcza
- Szczególna cecha rozpoznawcza
- Inna szczególna cecha rozpoznawcza
- Rodzaje schematów podatkowych
- Schemat podatkowy standaryzowany
- Schematy transgraniczne
- Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy ?
- Zmiany w procesach
- Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości ?
- Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.
- Przykłady identyfikowania schematów podatkowych – case studies

3.    Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych
- Promotor
- Korzystający
- Wspomagający
- Doradca in-house
- Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
- Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor ?
- Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
- Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
- Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

4.    Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady

5.    Udostepnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

6.    Schemat teoretyczny

7.    Nadanie numeru schematu podatkowego

8.    Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych.

- Wyłączenia z obowiązku raportowania
- Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
- Struktura logiczna oraz forma informacji
- Treść przekazywanej informacji
- Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
- Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
- Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu ?
- Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych – wpływ na plan  kontroli podatkowych
- Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

9.    Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
- Zakres danych ujmowanych w informacji
- Treść informacji o schemacie podatkowym
- Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych
- Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

10.    Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej
- Podmioty zobowiązane
- Zakres procedury
- Forma procedury
- Dane które powinna zawierać procedura
- Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
- Ryzyka związane z tworzeniem procedury
- Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

11.    Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych
- Ordynacja podatkowa
- Sankcje karne

12.    Objaśnienia Ministra Finansów
13.    Przykłady ulg i zwolnień oraz innych zdarzeń, które mogą generować obowiązek raportowania schematu podatkowego. 

 

 

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Arkadiusz Duda

Arkadiusz Duda

Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie podatków zdobyte w wyniku 20 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy ze znaną kancelarią podatkową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem CIT oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę największej w Polsce spółki, zajmującej się budowa sieci technicznych. Ponadto doradzał pomiotom m.in. w branży budowlanej, nieruchomościowej, technologicznej, bankowej, edukacyjnej, medycznej oraz paliwowej i gazowej np. przedsiębiorstwu PERN „Przyjaźń” S.A. operatorowi rurociągu „Przyjaźń” oraz właścicielowi m.in spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych Prowadził także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym pisma podatkowego Kazus podatkowy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 23 Sierpnia 2019
Cena: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • serwisy kawowe
 • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 650 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 sierpnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka