Szkolenie  Podatki i finanse

Polityka rachunkowości – narzędzie kształtowania wizerunku jednostki gospodarczej

14
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 14 Grudnia 2016 - 15 Grudnia 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Polityka rachunkowości – narzędzie kształtowania wizerunku jednostki gospodarczej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

Uporządkowanie i uszczegółowienie znajomości praktycznych rozwiązań dotyczących ujmowania, prezentacji i ujawniania zmian zasad (polityki) rachunkowości i zmian wartości szacunkowych.

Poznanie regulacji w zakresie polityki rachunkowości, które weszły w życie w związku z ostatnimi zmianami prawa

Aktualizacja wiedzy i doskonalenie znajomości praktycznych rozwiązań dotyczących poprawiania błędów oraz ujmowania zdarzeń następujących po dniu bilansowym, a także ich prezentacji i ujawniania.

Zdobycie umiejętności wyboru odpowiednich dla danej jednostki zasad rachunkowości w poszczególnych obszarach.

Zdobycie umiejętności opracowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych


Polityka rachunkowości – narzędzie kształtowania wizerunku jednostki gospodarczej

Szkolenie odbędzie się: 14 Grudnia 2016r.

Uczestnicy

Członkowie zarządów, Dyrektorzy, dyrektorzy finansowi- osoby podejmujące decyzje w sprawie polityki rachunkowości

Głowni księgowi i księgowi – osoby przygotowujące dokumentację polityki rachunkowości i doradzające kierownictwu jednostki ww. zakresie

Pracownicy biur rachunkowych

Program

Szkolenie od 10:00 do 16:00

Program szkolenia

 1. Polityka rachunkowości – wymóg prawa czy dobrowolny dokument w świetle regulacji w 2017 r
 2. Regulacje w rachunkowości – polskie i międzynarodowe w zakresie zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawiania błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym
 3. Polityka rachunkowości a podatki dochodowe i VAT
 4. Dokumentacja polityki rachunkowości i jej elementy – zmiany od 2017r
 5. Zakres polityki rachunkowości, – o czym decyduje kierownik jednostki a o czym organ zatwierdzający sprawozdania finansowe w świetle ostatnich zmian prawa bilansowego – omówienie obszarów wyceny aktywów i pasywów, gdzie należy lub można dokonać wyborów w ramach kształtowania polityki rachunkowości, konsekwencje ww. decyzji
 6. Zasady rachunkowości i ich zmiany – regulacje polskie
  1. Uzasadnienia zmian polityki rachunkowości
  2. Ujęcie zmian zasad rachunkowości - przykłady
  3. Obligatoryjne i fakultatywne zmiany zasad rachunkowości - przykłady
  4. Zdarzenia niekwalifikowane, jako zmiana polityki rachunkowości w tym przykłady i zadania
  5. Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zmian zasad rachunkowości w tym
   1. Kryteria zastosowania podejścia retrospektywnego
   2. Ujęcie i prezentacja zmian zasad rachunkowości w podejściu retrospektywnym
  6. Ujęcie zmian zasad rachunkowości w przypadku, gdy zmiany przepisów o rachunkowości powodują obligatoryjną zmianę zasad
  7. Przykłady ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości
 7. Wartości szacunkowe w tym przykłady ustalenia wartości szacunkowych dla wyceny poszczególnych pozycji sprawozdawczych, wymogi w zakresie weryfikacji i aktualizacji wartości szacunkowych, skutki zmian wartości szacunkowych
 8. Polityka rachunkowości a poprawianie błędów
 9. Polityka rachunkowości a zdarzenia po dniu bilansowym.
 10. Porównywalność sprawozdań finansowych 


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


 Dr Katarzyna Trzpioła

Dr Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni trener i wykładowca zajmujący się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym, podatkami w rachunkowości. Autorka licznych publikacji m.in Zamknięcie roku, Polityka rachunkowości, Od wielu lat współpracuje m.in z wydawnictwem Wiedza i praktyka pisząc z zakresu rachunkowości i podatków.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 14 Grudnia 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 08 grudnia 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka