Szkolenie  Podatki i finanse

Zamknięcie roku - rewolucyjne zmiany od 1 października 2018r.

21
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Stycznia 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Zamknięcie roku - rewolucyjne zmiany od 1 października 2018r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek zgodnie z najważniejszą zasadą rachunkowości powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok będzie po raz pierwszy sporządzane w formie elektronicznej. Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zasady obowiązujące od 1 października 2018 r. dotyczące sporządzania w postaci elektronicznej oraz opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
•    Sprawozdania finansowego,
•    Sprawozdania z działalności,
•    Sprawozdania skonsolidowanego,
•    Sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018r.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Zamknięcie roku 2018" o wartości 148 zł.

 


Zamknięcie roku - rewolucyjne zmiany od 1 października 2018r.

Szkolenie odbędzie się: 21 Stycznia 2019r.

Adresaci szkolenia:

•    główni księgowi
•    pracownicy działów księgowości
•    właściciele firm
•    doradcy podatkowi

 

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00.    

1.    Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie
2.    Sporządzanie i podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych oraz składanie ich do właściwych organów
3.    Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
4.    Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego
5.    Bilans – omówienie najważniejszych pozycji
6.    Rachunek zysków i start
7.    Dodatkowe informacje i objaśnienia
8.    Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
9.    Rachunek przepływów pieniężnych
10.    Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej – załącznik nr 6 do ustawy
11.    Sprawozdanie z działalności jednostki małej
12.    Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
13.    Długotrwałe usługi niezakończone na dzień bilansowy
14.    Odroczony podatek dochodowy
15.    Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę
16.    Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
17.    Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym.

  


PrelegenciTrener posiada wieloletnie doświadczenie i umiejętnosci w zakresie tematycznym w różnych formach organizacyjno-prawnych i wielkościowych przedsiebiorstw na rynku krajowym i miedzynarodowym (komercyjnych, non profit, budzetowych, małych i duzych, kapitałowych i osobowych, grupach kapitałowych międzynarodowych), dr nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca uniwersytecki, autor książek i artykułów. Podczas szkoleń analizuje praktyczne działania i  przepisy prawa bilansowego oraz podatkowego  Pomaga uczestnikom w prawidłowym wykonywaniu ich zawodu poprzez doskonalenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie objetym szkoleniem.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Stycznia 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,

  • materiały szkoleniowe,

  • serwis kawowy,

  • lunch,

  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 590  zł + 23% VAT .

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka