Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

30
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 30 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Pracujesz w dziale HR lub kadr?

Dowiedz się, co zmieniło się w Prawie Pracy i jak sprawnie zarządzać swoimi zadaniami!

W 2019 roku nastąpiła prawdziwa rewolucja w dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź:
•    Jakie są obecnie problemy z prowadzeniem akt osobowych „po nowemu” – i jak je rozwiązywać
•    Jakie stanowisko zajęło ministerstwo pracy w zakresie okresów przechowywania dokumentacji różnych umów
•    Co wpisać w obowiązkowej informacji o okresach przechowywania – i kiedy ją wystawiać
•    Co się zmieniło w świadectwie pracy – i jak obecnie uzupełniać jego poszczególne punkty (proponujemy wzory gotowych zapisów)
•    Co powinno się znaleźć w dokumentacji ewidencyjnej czasu pracy – i w samej karcie ewidencji (oraz jak je obecnie prowadzić)
•    Co to znaczy, że powinna być indywidualna dokumentacja ewidencyjna lub urlopowa
•    Co jeszcze wynika z nowych stanowisk w tych tematach
•    Jakie dane można obecnie pobierać od kandydata na pracownika i od pracownika

Na naszym szkoleniu dowiesz się o tych i wielu innych kwestiach, przygotujemy Cię od strony praktycznej na wszelkie zmiany, które nie będą sprawiały żadnego problemu!

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem nauczymy się jak całą poznaną teorię przełożyć na codzienną pracę aby oszczędzić czas i efektywnie wykonywać swoje zadania.

Korzyści ze szkolenia:
•    Będziesz ekspertem w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
•    Poszerzysz swoje kompetencje
•    Przygotowywane przez Ciebie dokumenty będą bezbłędne i stanie się to dla Ciebie bardzo proste
•    Unikniesz stresu związanego z zastosowaniem zmian w przepisach w praktyce
•    Przygotujesz się na ewentualne kontrole


Zapisz się już dziś!
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Szkolenie odbędzie się: 30 Października 2019r.

Program

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Godz. 10:00-16:00


Program szkolenia:


1.    Przetwarzanie danych kadrowych po zmianach w ochronie danych osobowych (zmiany w Kodeksie pracy), w tym m.in.:
•    Jakich danych można zażądać po zmianach od pracownika, a jakich od kandydata do pracy i na jakich zasadach,
•    Jakie dane pracownik może dostarczyć dobrowolnie – i na jakich zasadach
•    Czy można przechowywać w aktach kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomów i innych dokumentów (jakich?)
•    Na jakich zasadach możemy przetwarzać tzw. wrażliwe (i jakie to są dane) oraz dane biometryczne
•    Monitoring pracowników (oraz ich maili, stron www itd.) po zmianach


2.    10-letni okres przechowywania akt  (i innej dokumentacji) i elektroniczne akta (zmiany od 2019 roku) , w tym m.in.:
•    Kogo obejmuje skrócony okres przechowywania akt osobowych – i pod jakimi warunkami
•    Kiedy skrócenie okresu przechowywania akt może oznacza jednoczesne wydłużenie okresu przechowywania ewidencji czasu pracy
•    Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odebrać dokumentację, której upływa okres przechowywania
•    Kogo trzeba informować o nowym okresie przechowywania akt – i w jaki sposób
•    Na jakich zasadach będzie można przechowywać akta w formie elektronicznej
•    Jak przechowywać dokumenty, gdy są dwie kolejne umowy o pracę (bez przerwy i po przerwie) – jedna sprzed a druga zawarta już po 1 stycznia 2019 r.
•    Jakie stanowisko zajęło w tych tematach ministerstwo pracy


3.    Prowadzenie papierowych akt osobowych po zmianach z 2019 r., w tym m.in.:
•    Jakie dokumenty przechowujemy w poszczególnych częściach akt osobowych
•    Jak obecnie wolno – i jak nie należy – numerować dokumentów (przykłady)
•    Co z aktami osobowymi w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie, lub równoległego zatrudnienia
•    Przechowywanie oryginałów czy kopii dokumentów


4.    Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:
•    Ewidencja czasu pracy – co i komu należy obecnie ewidencjonować
•    Co to jest indywidualna teczka ewidencyjna czasu pracy i w jakiej formie należy ją prowadzić
•    Jakie dokumenty trzeba obecnie dołączać do ewidencji
•    Czy trzeba drukować do teczki ewidencyjnej mailowe polecenia nadgodzin (i jakie stanowisko zajęło w tej tematyce ministerstwo pracy)
•    Lista obecności a ewidencja czasu pracy
•    Uproszczona ewidencja czasu pracy
•    Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy


5.    Co zapisać w umowie o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia, w tym m.in.:
•    Jakie są elementy umowy o pracę
•    Jak wskazać miejsce pracy w umowie o pracę
•    Jak wskazać dzień rozpoczęcia pracy i do kiedy umowa powinna być podpisana
•    Jak wskazać obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca
•    Co zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia
•    Kiedy trzeba zmieniać informację o warunkach zatrudnienia i czy można wskazywać zmiany „na przyszłość”


6.    Świadectwo pracy, w tym m.in.:
•    Na jakich zasadach obecnie wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczamy
•    W jakim trybie poprawiamy świadectwo pracy
•    Czy możemy przechowywać w aktach dawną, błędną wersję świadectwa (albo jak inaczej oznaczyć, że była poprawka
•    Jakie są zasady wydawania odpisów (duplikatów) świadectw pracy


7.    Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy po zmianach, w tym m.in.:
•    Jak odnotować przejście zakładu lub zmianę nazwy pracodawcy
•    Jak opisać przyczynę rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy
•    Jak – i kiedy – wskazać w świadectwie urlopy związane z rodzicielstwem
•    Co zamieszczamy w informacjach dodatkowych na końcu, a co w punktach świadectwa


8.    Umowy terminowe: limity, zastępstwo, okres próbny
•    Jak liczyć limity umów
•    Które umowy nie podlegają limitowaniu
•    Które umowy – mimo, że zawarto je przed 22 lutego 2016 r., nie przekształciły się w bezterminowe 22 listopada 2018 r.
•    Kiedy obecnie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny
•    Jak wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo
•    Czym nadal różni się wypowiadanie umów terminowych od bezterminowych
•    Czy w przypadku wypowiadania umów terminowych jest takie samo prawo do odprawy
•    Kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)
•    W jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy
•    W jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej
•    Jak można obecnie zwolnić pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon  Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 30 Października 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe świadectwo pracy umowy i dane osobowe ...

Wrocław, 27 Września 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Czytaj więcej   »

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe świadectwo pracy umowy i dane osobowe ...

Warszawa, 20 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Akta osobowe, świadectwo pracy, umowy i dane osobowe – zmiany w 2019 r.

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka