Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe, umowy i świadectwa pracy – zmiany w 2019r.

08
Lutego

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Termin: 08 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

RODO, nowe przepisy o aktach osobowych, umowy terminowe, świadectwa pracy, rejestrowanie godzin pracy

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Rok 2019 ma przynieść nie tylko krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, ale także nowe zasady prowadzenia akt osobowych – również tych „papierowych”. Planowane nowe rozporządzenie ma np. dodać czwartą część akt osobowych i dokonać pewnych zmian w dokumentach przechowywanych w poszczególnych częściach. Będą też pewne nowe zasady jeśli chodzi o numerowanie dokumentów w aktach. Od 2019 roku dochodzi też możliwość przejścia na elektroniczne akta osobowe. Pozwolą one oszczędzić miejsce i ułatwić przekazywanie akt. Jednak digitalizacja wiąże się z kilkoma istotnymi obowiązkami, więc nie zawsze będzie dla pracodawcy korzystna.
Spore modyfikacje czekają ewidencję czasu pracy. Będzie nowy katalog dokumentów dołączanych do ewidencji. Rewolucyjną zmianą ma być także obowiązek wskazywania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracownika (dotąd trzeba było wskazywać tylko liczbę godzin).

Prowadząc akta trzeba też mieć na względzie zmienione przepisy o ochronie danych osobowych. Na przykład nie wolno przechowywać w aktach kserokopii dowodu osobistego. Ale kserokopię prawa jazdy już w niektórych przypadkach – wolno. A co z kserokopiami dyplomów ukończenia szkół, dawnymi świadectwami pracy, CV, kopią orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentami dotyczącymi stażu z urzędu pracy czy prowadzenia gospodarstwa? Czy wolno je przechowywać w aktach?

Na szkoleniu wyjaśniamy na przykładach m.in.:

 • jak ma zmienić się sposób prowadzenia papierowych akt osobowych od 2019 roku,
 • co zmieni się w ewidencji czasu pracy od 2019 roku,
 • jakie dane wolno przechowywać w aktach, a jakich nie (ze względu na ochronę danych osobowych) i co jeszcze warto wiedzieć o ochronie danych w kadrach,
 • co obecnie należy wpisywać w poszczególnych częściach świadectwa pracy,
 • jakie są „ukryte” skutki naruszenie limitów umów terminowych, 
 • jak w różnych przypadkach wyznaczać okresy wypowiedzenia umów ,terminowych,
 • co zapisać w umowie o pracę,
 • jak rejestrować godziny pracy zleceniobiorcy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Akta osobowe, umowy i świadectwa pracy – zmiany w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 08 Lutego 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00

Program szkolenia:

1.    Przetwarzanie danych kadrowych po zmianach w ochronie danych osobowych (zmiany w Kodeksie pracy i RODO), w tym m.in.:

 • Jakich danych można zażądać po zmianach od pracownika, a jakich od kandydata do pracy i na jakich zasadach,

 • Jakie dane pracownik może dostarczyć dobrowolnie – i na jakich zasadach

 • Czy można przechowywać w aktach kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomów i co z przetwarzaniem zdjęć pracowników,

 • Kwestionariusze osobowe dla kandydata do pracy i dla pracownika

 • O czym trzeba powiadomić kandydata do pracy, a o czym pracownika (i gdzie umieścić taką informację)

 • O czym trzeba powiadomić kandydata na zleceniobiorcę, a o czym osobę, z którą już zawieramy umowę zlecenia (czy inne zatrudnienie cywilnoprawne), a także jakie dane można pobierać od zleceniobiorcy

 • Na jakich zasadach możemy przetwarzać tzw. wrażliwe (i jakie to są dane) oraz dane biometryczne

 • Monitoring pracowników (oraz ich maili, stron www itd.) po zmianach

2.    Krótszy okres przechowywania akt i elektroniczne akta (zmiany od 2019 roku) , w tym m.in.:

 • Kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt osobowych – i pod jakimi warunkami

 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odebrać dokumentację, której upływa okres przechowywania

 • Na jakich zasadach będzie można przechowywać akta w formie elektronicznej

 • Jak zabezpieczać akta prowadzone elektronicznie

 • Jak zmienić dokument papierowy na elektroniczny – i odwrotnie

 • Jaki obowiązek informacyjny będzie miał w tym zakresie pracodawca

 • Jak przeprowadzić w zakładzie zmianę co do przelewania wynagrodzenia na konto lub do ręki

3.    Prowadzenie papierowych akt osobowych po zmianach z 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:

 • Podział akt na 4 części

 • Jakie dokumenty będziemy przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych

 • Jak będziemy numerować dokumenty

 • Co będziemy przechowywać łącznie z ewidencją czasu pracy

 • Co z aktami osobowymi w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie, przejścia zakładu, śmierci pracownika itd.

 • Przechowywanie oryginałów czy kopii dokumentów

 • Czy dokumentacja musi być w języku polskim

4.    Ewidencja czasu pracy po zmianach z 2019 roku w tym m.in.:

 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować po zmianach z 2019 roku

 • Jakie dokumenty trzeba dołączać do ewidencji od 2019 roku

 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy

 • Jak obecnie ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy

5.    Co zapisać w umowie o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia, w tym m.in.:

 • Jakie są elementy umowy o pracę

 • Jak wskazać miejsce pracy w umowie o pracę

 • Jak wskazać dzień rozpoczęcia pracy i do kiedy umowa powinna być podpisana

 • Jak wskazać obowiązkowy limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca

 • Co zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia

6.    Świadectwo pracy, w tym m.in.:

 • Na czym ma polegać planowana zmiana w zakresie świadectw pracy

 • Na jakich zasadach obecnie wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczamy

 • Czy można (trzeba) uwzględnić w nowym świadectwie umowy za które kiedyś wystawiono już świadectwo

 • Jakie są zasady wydawania i oznaczania sprostowań i odpisów (duplikatów) świadectw pracy

7.    Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy, w tym m.in.:

 • Jak odnotować przejście zakładu lub zmianę nazwy pracodawcy

 • Jak opisać przyczynę rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy

 • Jak – i kiedy – wskazać w świadectwie urlopy związane z rodzicielstwem

 • Co zamieszczamy w informacjach dodatkowych na końcu, a co w punktach świadectwa

8.    Problemy z umowami terminowymi (zwłaszcza z limitami „33” i „3”), w tym m.in.:

 • Co się stanie w przypadku naruszenia limitów (w tym jakie będą skutki po 21 listopada 2018 r.)

 • W jakim stopniu obecne limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.

 • Których umów nie dotyczą limity

 • Co zapisać w umowie na zastępstwo

 • Kiedy obecnie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

9.    Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.:

 • W jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo

 • Jak można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym

 • W jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach

 • Kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,

 • Kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)

 • W jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,

 • W jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej

 • Jak można obecnie zwolnić pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzeniaPrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Sale Omega
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 08 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 4 lutego 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Akta osobowe, umowy i świadectwa pracy – zmiany w 2019r.
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Akta osobowe umowy i świadectwa pracy – zmiany ...

Warszawa, 24 Stycznia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

RODO, nowe przepisy o aktach osobowych, umowy terminowe, świadectwa pracy, rejestrowanie godzin pracy

Czytaj więcej   »

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Warszawa, 25 Stycznia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Czytaj więcej   »

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Katowice, 23 Stycznia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Czytaj więcej   »

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Wrocław, 22 Stycznia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Czytaj więcej   »

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r.
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Kraków, 24 Stycznia 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019r

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka