Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Oceny kwalifikacyjne w służbie cywilnej po zmianach w 2016 r.

24
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Czerwca 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Oceny kwalifikacyjne w służbie cywilnej po zmianach w 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Oceny kwalifikacyjne w służbie cywilnej po zmianach w 2016 r.

Szkolenie odbędzie się: 24 Czerwca 2016r.

Adresaci:

służby kadrowe, kierownicy komórek organizacyjnych, inni pracownicy (urzędnicy) administracji państwowej.

Urzędy wchodzące w skład służby cywilnej:

 • Kuratoria Oświaty
 • Inspektoraty Farmaceutyczne,
 • Inspekcja Handlowa (PIH),
 • Inspekcja Sanitarna (sanepid)
 • Nadzór Budowlany,
 • Jednostki Ochrony Środowiska,
 • Inspektoraty Transportu Drogowego,
 • Nadzór Geodezyjny i Kartograficzny,
 • Wojewódzki i Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz aparat pomocniczy Lekarzy
 • administracja skarbowa

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

1. Wprowadzenie 
     – Rola ocen kwalifikacyjnych w administracji publicznej 
     – Podstawy prawne – zmiany w przepisach:
          1) ustawa o służbie cywilnej z 2009 r.
          2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r.
          3) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
          4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej
2. Pierwsza ocena w służbie cywilnej
     1) Zatrudnianie osób podejmujących pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej
     2) Służba przygotowawcza a pierwsza ocena
     3) Podmiot oceniający
     4) Termin 
     5) Procedura oceny
          a) Rozmowa wstępna
          b) Sprawozdanie ocenianego
          c) Rozmowa oceniająca
          d) Arkusz oceny
     6) Wystawienie oceny i wnioski 
3. Oceny okresowe w służbie cywilnej
     1) Osoba oceniania – członek korpusu służby cywilnej
     2) Podmiot oceniający – bezpośredni przełożony
     3) Terminy ocen
          a) Zasady ogólne
          b) Zatrudnienie na nowym stanowisku
          c) Zmiana stanowiska
     4) Przedmiot oceny a opis stanowiska
     5) Procedura oceny
          a) Wybór kryteriów oceny i ustalenie terminu
          b) Sporządzenie pisemnej oceny
          c) Doręczenie ocenianemu pracownikowi oceny
     6) Skutki oceny w zakresie zatrudnienia
          a. Ocena pozytywna 
               i. Awans na kolejny stopień służbowy
               ii. Wniosek o awans
          b. Ocena negatywna 
               i. Rozwiązanie stosunku pracy
     7) Procedura odwoławcza
          a. Obowiązki informacyjne oceniającego
          b. Sprzeciw 
               i. Terminy
               ii. Organ rozpatrujący
          c. Odwołanie do sądu pracy


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 24 Czerwca 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w szkoleniu w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 czerwca 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.3MB
   Pobierz   
Oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Waga: 0.13MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka