Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników - zmiany przepisów z 4 maja 2019r.

22
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Rekrutacja i zatrudnianie pracowników - zmiany przepisów z 4 maja 2019r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Czego dotyczy szkolenie?
Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom z zakresu rekrutacji i zatrudnienia w kontekście przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich Państwach członkowskich zaczęło być stosowane RODO. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdy podmiot, który rekrutuje czy zatrudnia pracowników, powinien spełnić wymogi nowych przepisów. Sytuację utrudnia fakt, że prócz przepisów RODO problematykę rekrutacji i zatrudnienia regulują także przepisy Kodeksu Pracy, które z dniem 4 maja 2019 roku zostały całkowicie zmienione przez przepisy wdrażające RODO.

To wszystko czyni materię dotyczącą rekrutacji i zatrudnienia bardzo skomplikowaną – dlatego celem niniejszego szkolenia jest płynne omówienie wskazanych zagadnień, bazujące na praktycznych przykładach i doświadczeniu audytowym prowadzącego.

Omawiane będą także wymogi określone w poradniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie rekrutacji i zatrudnienia, a także regulacje dotyczące najnowszych zmian związanych z przetwarzaniem danych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy Pracowniczych Planów Kapitałowych.


Co uczestnik zyska poprzez udział w szkoleniu?
Każdy uczestnik uzyska wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych niezbędną do poprawnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych i zatrudnieniowych.

Uczestnik pozna nie tylko teorię, ale także na wielu praktycznych przykładach dowie się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z najnowszymi regulacjami. Program szkolenia uwzględnia najnowszy stan prawny (w tym przepisy wdrażające RODO w zakresie kodeksu pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.). Ma to na celu omówienie najbardziej aktualnych zagadnień, z którymi uczestnik nie spotkał się dotychczas – nawet jeśli przeszedł audyt RODO (będzie musiał wprowadzić zmiany w związku z nowymi przepisami) lub jeżeli był już na szkoleniu z tematyki nim objętej.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


Rekrutacja i zatrudnianie pracowników - zmiany przepisów z 4 maja 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 22 Sierpnia 2019r.

Program

Godz. 10:00-16:00


1.    Reforma ochrony danych osobowych – podstawowe informacje
a.    RODO – założenia i zasady w kontekście branży HR
b.    Rozporządzenie a nowa ustawa o ochronie danych osobowych
c.    Przepisy KP – co i kiedy się zmieniło?


2.    Rekrutacja na gruncie RODO i Kodeksu Pracy obowiązującego od 4 maja 2019 r. 
a.    Jakich danych można po zmianach przepisów żądać od kandydata do pracy?
b.    Jakie są podstawy przetwarzania danych kandydatów do pracy?
c.    Czy i ewentualnie o jakie zgody prosić kandydatów w procesie rekrutacji oraz jakie są wymogi związane z pozyskiwaniem zgody – przykłady praktyczne
d.    Na co zwrócić uwagę przy współpracy z innymi podmiotami (agencje rekrutacyjne, portale etc.) i co powinno znaleźć się w umowach w tymi podmiotami?


3.    Zatrudnienie pracowników na gruncie RODO i Kodeksu Pracy obowiązującego od 4 maja 2019
a.    Jakich danych można po zmianach wymagać od pracownika na etapie zatrudnienia?
b.    Przetwarzanie danych osobowych zwykłych i wrażliwych (dane dotyczące stanu zdrowia) – podstawy prawne i problemy z tym związane
c.    Przekazywanie danych pracowników innym podmiotom – kontrahenci, medycyna pracy, Benefity – jak zrobić to zgodnie z prawem?
d.    Stosowanie biometrii w zatrudnieniu – czy jest dopuszczalne?
e.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak go prowadzić zgodnie z prawem po zmianach przepisów?
f.    Monitoring wizyjny w miejscu pracy – jak o nim informować i co zawrzeć w regulaminie pracy
g.    Inne formy monitorowania pracownika – jak stosować je zgodnie z prawem?

4.    Rekrutacja i zatrudnienie w świetle poradnika Urzędu i Opinii Grupy roboczej w sprawie przetwarzania danych w miejscu pracy
a.    Podstawy przetwarzania
b.    Retencja danych – czyli jak długo przechowywać CV kandydata?
c.    Co robić z niechcianymi CV?
d.    Czy można prześwietlać pracownika u byłego pracodawcy?
e.    Przetwarzanie danych z mediów społecznościowych
f.    Pozyskiwanie pracowników przez Agencje Pracy Tymczasowej
g.    Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi
h.    Czy można stosować GPS w samochodach służbowych?
i.    Wykorzystywanie danych pracowników do umieszczenia na identyfikatorze

5.    Rekrutacja i zatrudnienie – na co jeszcze zwrócić uwagę?
a.    Realizacja praw pracowników i kandydatów ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do danych
b.    Retencja danych pracowniczych – jak długo można przechowywać dane pracowników?
c.    Rozliczalność w procesach kadrowych – co należy przekazać pracownikom i jakie oświadczenia od nich odebrać by wykazać zgodność z RODO
d.    Dokumentacja – czy można wykorzystać dotychczasową dokumentację? Czego wymaga Prezes Urzędu? Co należy przechowywać w dokumentacji kadrowej po zmianach?
e.    Co zmienić w klauzulach dla pracowników w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi?


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Patrycja Kozik

Patrycja Kozik

Radca prawny. Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała prawo na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pod tytułem „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Redaktorka i współautorka Komentarza do Ustawy o ochronie Danych Osobowych. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o powyższej tematyce. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez UMCS w Lublinie. Brała udział w pracach Komisji Europejskiej dotyczących platform internetowych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Sierpnia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 sierpnia 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka