Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy cywilnoprawne

19
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Września 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

ZMIANY OD 1.1.2017 R. I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne przeżywają okres kolejnych zmian, gdyż od stycznia 2016 r. zmieniono już zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców, a od stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone minimalne stawki godzinowe przy umowach zlecenia i zmienią się obowiązki w zakresie dokumentacji liczby godzin wypracowanych na podstawie takiej umowy. To jednak nie koniec zmian, gdyż kolejną zapowiadaną w tym zakresie jest rozszerzenie kompetencji PIP, aby inspektorzy mogli wydawać decyzje administracyjne o przekształceniu umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w ramach którego zostaną przedstawione nie tylko już wprowadzone i planowane zmiany, ale również bieżące orzecznictwo dotyczące zatrudnienia cywilnoprawnego w aspekcie prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowym. 


Umowy cywilnoprawne

Szkolenie odbędzie się: 19 Września 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

        Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

1.      Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło?

2.      Jak sądy ubezpieczeń społecznych rozróżniają umowy o dzieło i umowy zlecenia?

3.      Jak można określić zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych?

4.      Jakie będą minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych od 1.1.2017 r.?

5.      Czy nowe stawki będą dotyczyły starych umów zawartych w 2016 r. lub wcześniej?

6.      W jakich grupach zawodowych można nie stosować nowych minimalnych stawek godzinowych?

7.      Jakie zmiany są konieczne w treści umów cywilnoprawnych od 1.1.2017 r.?

8.      Jak należy zmienić wygląd rachunków stosowanych do umów cywilnoprawnych od 1.1.2017 r.?  

9.      Jakie nowe uprawnienia otrzyma PIP w zakresie kontroli wynagrodzeń zleceniobiorców?

10.  Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – jakie cechy są wyróżniające?

11.  Na czym mają polegać uprawnienia PIP dotyczące przekształcania umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę?

12.  Kiedy ryzykowne jest powództwo sądowe o ustalenie istnienia stosunku pracy?

 

        Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

1.        Jakie umowy cywilnoprawne podlegają, a jakie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym?

2.        Jakie kryteria przyjmuje Sąd Najwyższy przy rozróżnianiu umów zlecenia od umów o dzieło?

3.        W jaki sposób można optymalnie zatrudniać członków zarządu?

4.        Czy przy zatrudnieniu prokurentów należy naliczać składki (stanowiska ZUS)?.

5.        Kto płaci składki od zlecenia z firmą zewnętrzną wykonywanego na rzecz pracodawcy pracownika?

6.        Jak rozliczać zbieg tytułów ubezpieczenia przy jednoczesnym wykonywaniu umowy o pracę i umowy zlecenia, a jak przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych?

7.        W jaki sposób traktować dla potrzeb ubezpieczeń podróże służbowe zleceniobiorców?

8.        Czy koszty dojazdów, zakwaterowania, środków bhp, etc. uwzględnia się w podstawie składek zleceniobiorców?

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

1.        Do jakich źródeł przychodów mogą być kwalifikowane umowy cywilnoprawne?

2.        Jakie są zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych wykonywanych poza działalnością gospodarczą?

3.        Jak należy opodatkować kontrakty menedżerskie wykonywane w ramach działalności gospodarczej?

4.        W jaki sposób rozliczać wyjazdy służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?

5.        Jak dla celów podatkowych traktować udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych?

6.        Jak rozliczać podatkowo udostępnienie samochodów udostępnianych zleceniobiorcom do celów służbowych i prywatnych – zasady rozliczania dla celów podatkowych?

7.        Jakie są zasady rozliczania wydatków ponoszonych przez zleceniobiorców w imieniu zleceniodawców. W jaki sposób dokumentować takie wydatki (paragony, faktury, zasady płatności)?

8.        W jaki sposób rozliczać podatkowo świadczenia rzeczowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – koszty dojazdów, zakwaterowania, etc.?

9.        Jaki wpływ na opodatkowanie umów cywilnoprawnych ma wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13)?

10.    W jaki sposób rozliczać korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniobiorców na gruncie podatkowym?Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Łukasz Prasołek

Łukasz Prasołek

ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Jarosław Sawicki

Jarosław Sawicki

prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 19 Września 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 września  2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka