Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe, dokumentacja kadrowa, świadectwo pracy zmiany z lat 2016-2018

11
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 11 Stycznia 2018
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Organizator

Interpretacje, przykłady i wzory

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

  Zapraszamy serdecznie na praktyczne szkolenie „Umowy terminowe, dokumentacja kadrowa, świadectwo pracy - zmiany z lat 2016-2018, interpretacje, przykłady i wzory” podczas którego

dzięki poradom i przykładom bazującym na tekstach naszych autorów m.in. z inspekcji pracy pomogę Państwu zastosować w praktyce nowe przepisy, a także uniknąć błędów przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo w prezencie 

praktyczny kalendarz kadrowo-płacowy na biurko   oraz książkę Czas pracy 2018

                          


Umowy terminowe, dokumentacja kadrowa, świadectwo pracy zmiany z lat 2016-2018

Szkolenie odbędzie się: 11 Stycznia 2018r.

Program

Szkolenie odbędzie w godz.  11:00-16:00

  1.      Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych – po zmianach z 2017 r., w tym m.in

 • na jakich zasadach obecnie wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczam
 • kiedy wydać świadectwa za umowy terminowe trwające przed 1 stycznia 2017 r. i co w przypadku, gdy spóźniono się z wydaniem świadectwa
 • czy można (trzeba) uwzględnić w nowym świadectwie umowy za które kiedyś wystawiono już świadectwo pracy
 • jakie są zasady wydawania i oznaczania sprostowań i odpisów (duplikatów) świadectw pracy

2. Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy po zmianach z 2017 r. w różnych przypadkach z praktyki (z uwzględnieniem nowego wzoru), w tym m.in.

 • jaki zapisać tryb zwolnienia w świadectwie pracy (prawidłowe wskazanie odpowiednich przepisów w różnych przypadkach
 • jak prawidłowo wskazać dzień nawiązania stosunku pracy
 • jak prawidłowo wskazuje się informacje „chorobowe” i czy w razie ich braku zostawia się wolne miejsce, czy wpisuje się „nie dotyczy”
 • jak odnotować informacje dotyczące dodatkowych uprawnień pracownik
 • jak wyszczególniać różne okresy zatrudnienia

3. Limity umów na czas określony („33” i „3”) po zmianach z 2016 r., w tym m.in.:

 • ile umów można zawrzeć i na jak długo
 • Co się stanie w przypadku naruszenia limitów (w tym jakie będą skutki po 21 listopada 2018 r.)
 • w jakim stopniu obecne limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.
 • jakich umów nie dotyczą limity
 • jakie wymogi formalne trzeba spełnić, by umowa nie była limitowana,
 • jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo
 • kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

4. Rozwiązywanie umów terminowych po zmianach z 2016 r., w tym m.in.:

 • w jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo – dawniej i po zmianach
 • czy (i na jakich zasadach) można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym
 • w jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach
 • kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,
 • kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)
 • w jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,
 • w jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej
 • co się zmieniło, jeśli chodzi o zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia

5. Planowane zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019 roku, w tym m.in.:

 • skrócenie okresu przechowywania akt osobowych – które przypadki obejmie i pod jakimi warunkami
 • elektroniczna dokumentacja kadrowa – pod jakimi warunkami będzie dopuszczalna
 • 4 a nie 3 części akt osobowych – planowana zmiana rozporządzenia i jej skutki dla pracodawców
 • zmiana w zakresie formalności przy przelewie wynagrodzenia na konto

6. Wybrane problemy z dokumentacją związaną z czasem pracy, w tym m.in.:

 • ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować
 • lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy po 1 stycznia 2017 r.

DODATKOWO

1.  Wybrane problemy z rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym m.in.

 • jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślonY
 • wybrane problemy z pismem rozwiązującym umowę bez wypowiedzenia (z winy pracownika lub bez winy pracownika)

Uwaga: szkolenie może uwzględnić dalsze projektowane zmiany, np. jeśli zostanie ogłoszony projekt nowego Kodeksu pracy, który również wkrótce powinien być na ukończeniu.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 11 Stycznia 2018
Cena: 560 zł netto (688,80 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 560 zł  + 23% VAT,  

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 5 stycznia 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Akademię  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Polecamy również

Umowy terminowe, dokumentacja kadrowa, świadectwo pracy zmiany z lat 2016-2018
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe dokumentacja kadrowa świadectwo pracy zmiany z ...

Poznań, 16 Stycznia 2018

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Interpretacje, przykłady i wzory

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka