Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy terminowe po zmianach z 22.02.2016 – nowe interpretacje i przykłady

12
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 12 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Umowy terminowe po zmianach z 22.02.2016 – nowe interpretacje i przykłady

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Umowy terminowe po zmianach z 22.02.2016 – nowe interpretacje i przykłady

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 22 lutego 2016 r. wprowadziła wiele zmian dotyczących umów terminowych, m.in. dwa limity dotyczące umów na czas określony: limit liczby takich umów i długości ich trwania. Obecnie pracodawca może zawrzeć z jednym pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony (wcześniej były to 2 umowy), a łączny okres trwania tych umów nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Uwaga: nowe limity obejmują także umowy zawierane przed dniem wejścia w życie zmian ale trwające obecnie. Dlatego musimy odpowiednio zaplanować zawieranie następnych umów. Warto też sprawdzić, którym dawniej zawartym umowom grozi przekształcenie w umowy na czas nieokreślony.

Rewolucja objęła także m.in. zasady dotyczące wypowiadania umów terminowych. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zależą wyłącznie od stażu pracy – a ich długość jest taka, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Ale pewne odrębne regulacje pozostały. Dobrze też sprawdzić przepisy przejściowe – tzn. na jakich zasadach po zmianach można obecnie wypowiedzieć umowy terminowe zawarte przed 22 lutego 2016 r.

Długość trwania umów na czas określony i ich wypowiadanie to tylko dwa z bardzo wielu problemów z umowami terminowymi. Innym przykładem jest np. dylemat kiedy i jak wydawać świadectwa pracy za umowy terminowe. Obowiązujące od kilku lat przepisy nakazują robić to po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z umów terminowych. Ale są wyjątki od tej zasady. Poza tym, problem powstaje, gdy po umowie terminowej jest bezterminowa. Albo, gdy pracodawca wydaje świadectwo za umowy terminowe zawarte jeszcze w starym stanie prawny.

Inne dylematy to:

·         Jak przenieść urlop na kolejną umowę

·         Jak prawidłowo zakończyć umowę terminową

·         Co zapisać w umowie terminowej

·         Jak rozliczyć czas pracy lub urlop, gdy zatrudnienie ustaje w połowie roku lub w trakcie okresu rozliczeniowego

O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu „Umowy terminowe po zmianach z 22.02.2016 – nowe interpretacje i przykłady

Zapraszamy do zapoznania się z programem.


Umowy terminowe po zmianach z 22.02.2016 – nowe interpretacje i przykłady

Szkolenie odbędzie się: 12 Października 2016r.

Program

Godz. 10:00-16:00

1. Zawarcie umowy na czas określony, w tym m.in.:

 • ile umów można zawrzeć i na jak długo,
 • co się stanie w przypadku naruszenia limitów,
 • w jakim stopniu nowe limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.,
 • kogo nie dotyczą nowe limity,
 • jakie nowe wymogi formalne trzeba spełnić,
 • jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo,
 • kiedy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny.

2. Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.

 • w jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo – dawniej i po zmianach,
 • czy (i na jakich zasadach) można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym,
 • w jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach
 • kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,
 • kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity),
 • w jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,
 • w jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej,
 • co się zmieniło, jeśli chodzi o zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia,
 • na jakich zasadach można wypowiedzieć warunki umowy terminowej,
 • kiedy upływa połowa okresu wypowiedzenia (stanowisko ministerstwa pracy).

3. Umowy terminowe a urlop, w tym m.in.:

 • kiedy i jak można przenieść urlop na kolejną umowę o pracę,
 • jakie są skutki braku porozumienia o przeniesieniu urlopu,
 • jak oznaczyć przeniesiony urlop w świadectwie pracy,
 • rozwiązanie umowy w trakcie roku – jak liczyć urlop w różnych przypadkach z praktyki.

4. Umowy terminowe, a czas pracy:

 • rozpoczęcie lub zakończenie pracy w połowie okresu rozliczeniowego – jak planować i rozliczać czas pracy.

5. Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych, w tym m.in.:

 • co zapisać w świadectwie pracy w przypadku rozwiązania umowy terminowej,
 • co grozi za niewydanie świadectwa w terminie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów,
 • jak wydawać świadectwa, jeśli po umowie terminowej strony zawarły umowę bezterminową,
 • jak wydawać świadectwa pracy w przypadku, gdy część umów zawarto pod rządami starych przepisów,
 • jakie są nowe interpretacje urzędowe w sprawie świadectw pracy.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 12 Października 2016
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 651,90 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 października 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka