Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zwalnianie pracowników (m.in. ochrona przedemerytalna po 10.2017)

25
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Września 2017
Cena: 740 zł netto (910,20 zł brutto)

Organizator

Zwalnianie pracowników (m.in. ochrona przedemerytalna po 10.2017) – zmiany 2016-2017, nowe wyroki, wzory, stanowiska, wskazówki z praktyki

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

1 października 2017 r. wprowadza spore zamieszanie w ochronie przedemerytalnej. Obecnie nawet doświadczeni specjaliści muszą dobrą chwilę zastanowić się, zanim w pamięci obliczą ochronny wiek przedemerytalny dla konkretnej osoby obecnie chronionej. Kiedyś było to dosyć proste. Znaliśmy wiek emerytalny, odliczaliśmy 4 lata wstecz i… gotowe. Teraz też ma tak docelowo być – ale dopiero za kilka lat. A na razie ciągle mierzymy się z nowelizacjami i przepisami przejściowymi.

Wiemy więc np. że osoba, która teraz zaczyna wiek przedemerytalny (jeszcze według starych zasad, czyli licząc od podwyższonego wieku emerytalnego), skończy go już po upływie swojego wieku emerytalnego. Wszystko po to, aby po obniżeniu jej wieku emerytalnego od października 2017 r. nie skrócił jej się 4-letni okres ochronny.

Dlatego chciałbym omówić wszystkie obecne zasady związane z ochroną przedemerytalną, a poza tym – przedstawić Państwu gotowe tabele z wykazem granic ochrony przedemerytalnej po zmianach– dla kobiet i dla mężczyzn.

To najważniejsza, ale nie jedyna zmiana przepisów. Omówię obecne zasady wydawania świadectw pracy (obowiązujące od 2017 r.) i rozwiązywania umów terminowych (zmienione w 2016 r.), a także aktualne zasady zwalniania pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia (po zmianie z 2016 r.).

Są też zagadnienia, które od dawna sprawiają problemy w zakresie zwalniania, a w których cały czas pojawiają się nowe, ważne wyroki Sądu Najwyższego. Mam tu na myśli przede wszystkim przyczyny i zasady wypowiadania umów oraz zwolnienia dyscyplinarnego.

Stałym problemem jest zwalnianie pracowników długo chorujących – zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia i przyznawanie odpraw. A także zagadnienia na pozór drobne, ale również nie zawsze prawidłowo stosowane – np. udzielanie urlopu w okresie wypowiedzenia.

Chciałbym zaprezentować też gotowe przykłady zapisów, np. jeśli chodzi o wypełnianie poszczególnych punktów świadectwa pracy czy wskazywanie przyczyn wypowiedzenia.

Postaram się na ile się da zaprezentować całą wiedzę na przykładach i rysowanych schematach, aby łatwo i szybko można ją było zastosować w praktyce.

Serdecznie zapraszam

 

Szymon Sokolik

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie TABLET


Zwalnianie pracowników (m.in. ochrona przedemerytalna po 10.2017)

Szkolenie odbędzie się: 25 Września 2017r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz.: 10:00-16:00

W programie m.in.:

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – dobre przykłady i błędy, w tym m.in.:

 • co to znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być konkretna,
 • co to znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być rzeczywista,
 • przykłady dobrych i błędnych sposobów zapisania przyczyny wypowiedzenia (z uwzględnieniem wyroków Sądu Najwyższego),
 • likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia,
 • wypowiadanie umów na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo,
 • przyczyna wypowiedzenia, a konieczność wypłaty odprawy.

Ohrona przedemerytalna przed i po 1 października 2017 r., w tym m.in.:

 • zasady dotyczące ochrony w latach 2017-2021,
 • początek i koniec ochrony w przypadku poszczególnych grup wiekowych mężczyzn i kobiet (załączamy praktyczne tabele)
 • czy można wypowiedzieć umowę tuż przed rozpoczęciem ochrony, gdy okres wypowiedzenia minie już w czasie ochrony przedemerytalnej,
 • w jakich przypadkach ochrona przedemerytalna nie obowiązuje (jest osłabiona),
 •  czy można zwolnić osobę mającą prawo do emerytury po zakończeniu ochrony przedemerytalnej – i na jakich zasadach,
 • na jakich zasadach przyjmujemy z powrotem emeryta, który zwolnił się na chwilę, aby uzyskać  prawo do emerytury i chce znów zatrudnić się.

Inne grupy chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę (najważniejsze przypadki), w tym m.in.:

 • ochrona w ciąży, na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i na obniżeniu etatu osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego,
 • ochrona na zwolnieniu lekarskim,
 • osłabienie ochrony w przypadku zwalniania z przyczyni niedotyczących pracownika w zakładzie zatrudniającym co najmniej 20 osób.

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, w tym m.in.:

 • co można zapisać w porozumieniu,
 • jak to wpływa na uprawnienia stron stosunku pracy,
 • czy przy porozumieniu rozwiązującym umowę o pracę przysługuje odprawa.

Wypowiadanie umów na czas określony po 22 lutego 2016 r., w tym m.in.:

 • jak liczyć okres wypowiedzenia w poszczególnych przypadkach,
 • jakie okresy wlicza się do stażu pracy liczonego w celu wyznaczenia długości okresu wypowiedzenia,
 • czy trzeba podawać przyczynę wypowiedzenia jeśli umowa terminowa zmieni się w bezterminową.

Okres wypowiedzenia, a prawa i obowiązki stron, w tym m. in.:

 • obliczanie okresów wypowiedzenia,
 • udzielanie urlopu w okresie wypowiedzenia,
 • dni wolne na poszukiwanie pracy.

Odprawy – problematyczne zagadnienia, w tym m.in.:

 • na jakich zasadach odprawa ekonomiczna zależy od przyczyny wypowiedzenia,
 • czy odprawę ekonomiczną płacimy, gdy pracownik nie przyjął nowych warunków pracy,
 • w którym momencie wypłacamy odprawę emerytalno-rentową,
 • czy odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w przypadku równoległego zatrudnienia,
 • komu wypłacamy odprawę pośmiertną i czy musimy szukać osób uprawnionych.

Skrócenie wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku pracy (z uwzględnieniem zmian z 22 lutego 2016 r.), w tym:

 • zamiana wypowiedzenia na porozumienie rozwiązujące umowę,
 • skrócenie umowy za porozumieniem stron,
 • jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • zwolnienie z obowiązku pracy bez skracania okresy wypowiedzenia (z uwzględnieniem zmian z 2016 r.).

Zwolnienie dyscyplinarne (z art. 52 kp), w tym m.in.:

 • jakie przyczyny mogą uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne (przykłady z orzecznictwa Sądu Najwyższego),
 • co robić w przypadku porzucenia pracy przez pracownika,
 • jak sformułować pismo rozwiązujące umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zwolnienie bez wypowiedzenia, bez winy pracownika z art. 53 kp (głównie długa choroba), w tym m.in.:

 • co robić, jeśli upływają 182 dni choroby, a nie ma decyzji ZUS,
 • kiedy i jak zwolnić osobę, której przyznano rentę (i co z odprawą),
 • co robić, gdy minął okres zasiłkowy, a pracownik nadal przynosi zwolnienia od pracy,
 • czy trzeba przywrócić do pracy pracownika zwolnionego z art. 53 kp.

Rozwiązanie umowy przez pracownika, w tym m. in.:

 • zwolnienie się pracownika za wypowiedzeniem,
 • zwolnienie się pracownika bez wypowiedzenia oraz porzucenie pracy.

Problemy ze świadectwami pracy, w tym m.in.:

 • jak po zmianach z 2017 r. wydawać świadectwa po umowach terminowych,
 • jaki zapisać tryb zwolnienia w świadectwie pracy (prawidłowe wskazanie odpowiednich przepisów w różnych przypadkach),
 • jak prawidłowo wskazuje się informacje „chorobowe” i czy w razie ich braku zostawia się wolne miejsce, czy wpisuje się „nie dotyczy”,
 • jak odnotować informacje dotyczące dodatkowych uprawnień pracownika,
 • jak wyszczególniać różne okresy zatrudnienia,
 • jaka data powinna widnieć na świadectwie pracy jeśli umowa rozwiązuje się np. w wolną sobotę lub wolną niedzielę (stanowisko ministerstwa pracy z 10 września 2014 r.),
 • czy przy sprostowaniu żąda się zwrotu poprzedniego świadectwa przez pracownika,
 • czy „starą” wersję świadectwa trzeba usunąć z akt osobowych,
 • z jaką datą wystawia się sprostowane świadectwo (lub odpis), czy należy je jakoś specjalnie oznaczyć.

Jeśli po omówieniu ww. zagadnień pozostanie jeszcze czas, możemy omówić także dodatkowo obecne zasady limitowania umów na czas określony – po zmianach z 2017 r.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), a od września 2013 r. redaktor prowadzący miesięcznika „Doradca kadrowego”. Współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy. Prowadzi telefoniczny dyżur prawa pracy dla czytelników publikacji kadrowych Wiedzy i Praktyki. Prowadzi również webinaria, wykłady na konferencjach i szkolenia (otwarte i zamknięte) dotyczące różnych zagadnień związanych z czasem pracy, dokumentacją pracowniczą i umowami, zatrudnianiem i zwalnianiem, urlopami pracowniczymi itd.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 25 Września 2017
Cena: 740 zł netto (910,20 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 740 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 910,20 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 września  2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 640 zł + 23% VAT,  kwota brutto 787,20 zł  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie tablet.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka