Szkolenie  Transport

Czas pracy kierowców 2018, tachografy i planowanie tras

16
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 16 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Szkolenie dla osób zarządzających firmami transportowymi

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU
Szkolenie jednodniowe stanowiące kompendium wiedzy dla osób na co dzień zajmujących się organizowaniem i nadzorowaniem pracy kierowców.  Poziom prezentowanych treści dostosowany będzie zarówno dla doświadczonej kadry, jak też rozpoczynającej przygodę z transportem. Niewątpliwie prawidłowe analizowanie zapisów aktywności kierowców i ich rozliczenie nawet doświadczonym kadrom przysparza licznych problemów. Utrudnieniem jest nie tylko duża liczba norm regulujących tą tematykę, ale przede wszystkim ciągłe zmiany przepisów i orzecznictwa. Dużym zaskoczeniem dla firm będą także nowe zasady rozliczania kierowców w zakresie jazdy, przerw i odpoczynków, które czekają nas w najbliższym czasie. Zmiany te nie ominą także wymagań dotyczących korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek. Wraz z tymi nowościami wejdą w życie zupełnie zmienione zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej transportem i firm przewozowych. Czeka nas także radykalna zmiana taryfikatorów polegająca między innymi na wprowadzeniu szeregu dodatkowych naruszeń, za które dotychczas nie było sankcji, jak również spory wzrost wysokości kar. Dlatego na szkoleniu skupimy się na omówieniu nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego rejestru firm i zarządzających.

CEL SZKOLENIA:
• Poznanie nowych zasad rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
• Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy kierowców
• Nabycie wiedzy w zakresie nowych wymagań dotyczących obsługi tachografów oraz zasad korzystania z kart kierowców i wykresówek
• Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD
• Praktyczne przećwiczenie zasad planowania tras kierowców
• Pozyskanie praktycznej wiedzy w najbardziej problematycznych zagadnieniach


Czas pracy kierowców 2018, tachografy i planowanie tras

Szkolenie odbędzie się: 16 Października 2018r.

 • właściciele i kadra zarządzająca w firmach transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 
 • personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w orzecznictwie i przepisach regulujących problematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów

Część I Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy w aspekcie najnowszych wymagań

1. Rozporządzenie 561/2006r - wyłączenia i zwolnienia od stosowania przepisów krajowych i międzynarodowych
2. Nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków:

 • dzienny okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe

3. Praca w załodze wieloosobowej
4. Odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
5. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane (granica, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy).
6. Nowe zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców
7. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych – rejestr KREPTD?
8. Wyłączenie odpowiedzialności firmy za naruszenia kierowcy

Część II Rozlicznie czasu pracy kierowców  

1. Ustawa o czasie pracy kierowców – najważniejsze zasady
2. Kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty i oświadczenia kierowców
3. Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
4. Czas pracy/dyżur kierowcy
5. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia
6. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
7. Czy urlopówki są jeszcze ważne? Jak prawidłowo udokumentować dni wolne kierowcy?

Część III Najnowsze zasady korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

1. Regulacje prawne w zakresie rejestracji aktywności kierowców
2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców
3. Tachografy inteligentne - obowiązek instalacji tachografu nowej generacji
4. Zasady użytkowania tachografów według najnowszych przepisów:                                                                                                                                                                                      

 • legalizacja tachografu i inne elementy wymagane podczas kontroli drogowych
 • prawidłowe używanie wykresówek i kart kierowców
 • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach
 • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców
 • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych GITD

5.Obowiązek wystawiania urlopówek według aktualnych przepisów
6.Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędyfirm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach

Część IV Planowanie tras kierowców
 
Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

  


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 16 Października 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka