Szkolenie  Transport

Czas pracy kierowców 2019

11
Lipca

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 11 Lipca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Czas pracy kierowców 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU
Zajęcia prowadzane będą w formie łączącej elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz metody warsztatowej uwzględniającej aktywność uczestników szkolenia.

W trakcie szkolenia wykorzystane będą praktyczne przykłady z bogatego doświadczenia w pracy inspektora ITD. Dzięki takiej metodzie uczestnicy będą mogli w przystępny sposób rozwiązać swoje wątpliwości oraz uzyskać praktyczne informacje, ponadto forma dyskusji moderowanej umożliwi wymianę doświadczeń z prowadzącym szkolenie oraz innymi uczestnikami. W trakcie zajęć przewidziana będzie także sesja pytań, które będą na bieżąco wyjaśniane, a dodatkowo po szkoleniu zostanie zapewniona możliwość indywidualnych konsultacji ze szkolącym.

CEL SZKOLENIA:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami o czasie pracy kierowców oraz ich praktycznym zastosowaniem w codziennej działalności
 • Przybliżenie najnowszych zmian w prawie i wymagań kontrolerów ITD
 • Nabycie przydatnej wiedzy w zakresie nowych przepisów dotyczących obsługi tachografów oraz korzystania z kart kierowców i wykresówek
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!

 

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick - 
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer

 


Czas pracy kierowców 2019

Szkolenie odbędzie się: 11 Lipca 2019r.

Adresaci szkolenia:

Kierowcy oraz personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców.

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych i planowanych zmian w przepisach regulujących tematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów


1. Dokumentowanie czasu pracy kierowców:
- praca z tachografem i bez tachografu
- karty drogowe oraz inne dokumenty do ewidencji aktywności kierowców
- wymagane kwalifikacje i uprawnienia
- zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu według najnowszych wymagań ITD
- przewozy na wyłączeniu OUT 
- rozpoczęcie i zakończenie pracy, rejestracja różnych aktywności w trakcie dnia pracy 
- obowiązkowe oświadczenia kierowców w dokumentacji pracowniczej
- karalność kierowców – skutki zmian w kodeksie karnym za naruszenia transportowe
- grafiki czasu pracy
- archiwizacja wykresówek, plików cyfrowych oraz wydruków
- ewidencja czasu pracy
- praktyczne przykłady i porady, błędny w obsłudze tachografów oraz w odczytach i ich interpretacji

2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki kierowców:
- jazda dzienna 9 lub 10 godzin
- przerwy w trakcie jazdy 45 minut lub 15 + 30 minut
- odpoczynki dzienne (9/11 godzin) i tygodniowe (24/35/45 godzin)
- normy jazdy tygodniowe i dwutygodniowe
- załoga dwuosobowa
- zastosowanie artykułu 12 rozp. 561/2006 (WE)
- okresy rozliczeniowe, błędy kierowców, praktyczne porady w zakresie norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków 

3. Ustawa o czasie pracy kierowców:  
- systemy czasu pracy i rozkłady czasu pracy
- praca, dyżur, nieuzasadniony postój – rozliczanie
- przerwy w pracy, a przerwy w jeździe 
- normy czasu pracy w odniesieniu do czasu jazdy
- planowanie tras
- praca w nadgodzinach oraz w porze nocnej
- przewozy w niedziele i święta, zasada pięciodniowego dnia pracy
- podróż służbowa kierowcy

4. Kontrola czasu pracy i odpowiedzialność za naruszenia
- zasady i różnice w kontrolach PIP oraz ITD
- nowe kary za niewielkie przekroczenia czasu jazdy, przerw i odpoczynków
- zasady odpowiedzialności kierowcy, firmy oraz zarządzającego transportem 
- wyłączenie odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy oraz obsługi tachografów
- prawidłowa organizacja i dyscyplina pracy, czyli jak uniknąć kar za przekroczenia kierowców
- kary porządkowe i dyscyplinarne dla kierowców za naruszenia 
- rejestr KREPTD - skutki naruszeń dla działalności firmy oraz zarządzającego transportem     

Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

 

  


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 11 Lipca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka