Szkolenie  Transport

Czas pracy kierowców według najnowszych przepisów - warsztaty praktyczne

29
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Maja 2019 - 30 Maja 2019
Cena: 1190 zł netto (1463,70 zł brutto)

Organizator

Czas pracy kierowców według najnowszych przepisów - warsztaty praktyczne

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Dwudniowe szkolenie (teoria + praktyka) stanowiące kompendium wiedzy dla osób na co dzień zajmujących się organizowaniem, nadzorowaniem i rozliczaniem pracy kierowców. Poziom prezentowanych treści dostosowany będzie zarówno dla doświadczonej kadry, jak też rozpoczynającej przygodę z transportem. Niewątpliwie prawidłowe analizowanie zapisów aktywności kierowców i ich rozliczenie nawet doświadczonym kadrom przysparza licznych problemów, a największym  utrudnieniem jest duża liczba nieprecyzyjnych norm regulujących tą tematykę oraz ciągłe zmiany przepisów i orzecznictwa. Kolejnym utrudnieniem dla firm są także nowe zasady rozliczania kierowców w zakresie jazdy, przerw i odpoczynków, które weszły w życie w ostatnim czasie. Zmiany te dotyczą także wymagań dotyczących korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek. Wraz z tymi nowościami weszły w życie zupełnie zmienione zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej transportem i firm przewozowych. Wprowadzona została też całkowita zmiana taryfikatorów polegająca między innymi na wdrożeniu szeregu dodatkowych naruszeń, za które dotychczas nie było sankcji, jak również przyjęto spory wzrost wysokości kar. Dlatego na szkoleniu skupimy się na omówieniu nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do „czarnego” rejestru firm i zarządzających.


CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie nowych zasad rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy kierowców
 • Nabycie wiedzy w zakresie nowych wymagań dotyczących obsługi tachografów oraz zasad korzystania z kart kierowców i wykresówek
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD
 • Praktyczne przećwiczenie zasad sporządzania ewidencji czasu pracy, obsługi tachografów oraz zasad planowania tras kierowców
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy w najbardziej problematycznych zagadnieniach

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Warunki wykonywania transportu" o wartości 69,00 zł


Czas pracy kierowców według najnowszych przepisów - warsztaty praktyczne

Szkolenie odbędzie się: 29 Maja 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • kierowcy, dyspozytorzy, specjaliści i kierownicy do spraw transportu 
 • personel różnego szczebla organizujący, nadzorujący i rozliczający pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

 

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia każdego dnia: 10:00-16:00

Dzień I – moduł teoretyczny


Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach regulujących problematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów

Część I Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy


1. Rozporządzenie 561/2006 (WE) – podstawowe zasady
2. Najnowsze zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków:

 • Dzienny okres prowadzenia pojazdu
 • Przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • Odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • Okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe

3. Praca w załodze wieloosobowej
4. Odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)
5. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane (utrudnienia drogowe, brak parkingu, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy)
6. Nowe zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców
7. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych – rejestr KREPTD?
8. Wyłączenie odpowiedzialności firmy za naruszenia kierowcy

Część II Czas pracy kierowców

1. Ustawa o czasie pracy kierowców – najważniejsze zasady
2. Kwalifikacje, uprawnienia, dokumenty i oświadczenia kierowców
3. Normy, systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
4. Czas pracy/dyżur kierowcy
5. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia – kontrola ITD. oraz PIP
6. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
7. Zasady wystawiania urlopówek, dokumentowanie różnych aktywności kierowcy

Część III Najnowsze zasady korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

 

1. Regulacje prawne w zakresie rejestracji aktywności kierowców

2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców

3. Tachografy inteligentne - obowiązek instalacji tachografu nowej generacji

4. Zasady użytkowania tachografów według najnowszych przepisów:

 • elementy obsługi wymagane podczas kontroli drogowych
 • prawidłowe używanie wykresówek i kart kierowców – włożenia i wyjęcia kary w trakcie dziennego okresu pracy i na odpoczynku
 • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach
 • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców – prawidłowe korzystanie z zasady „złotej minuty”
 • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych GITD     

5. Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędy firm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach


Dzień II - moduł praktyczny - ćwiczenia

 

1. Ewidencja czasu pracy kierowcy – ćwiczenia, sporządzanie ewidencji na podstawie wykresówek, kart kierowców oraz innych dokumentów

2. Obsługa tachografów – praktyka, symulator różnych modeli tachografów analogowych i cyfrowych

3. Planowanie tras kierowców – ćwiczenia

4. Rozliczanie czasu pracy i godzin nadliczbowych – ręczne i komputerowe rozliczanie czas pracy (wady i zalety, błędy, konfiguracja oprogramowania)                                                                 

5. Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Maja 2019
Cena: 1190 zł netto (1463,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 1190  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2019 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Polecamy również

Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów
Szkolenie Transport

Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych ...

Poznań, 08 Lutego 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka