Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne w przedsiębiorstwach komunalnych i przewożących odpady

26
Czerwca

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Saleomega.pl
Termin: 26 Czerwca 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Organizator

Przewóz na potrzeby własne.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia

Przedstawienie najważniejszych zasad wykonywania transportu w przedsiębiorstwach dysponujących flotą do przewozu odpadów i nieczystości ciekłych.

Zaprezentowanie aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa oraz praktyki służb kontrolnych w zakresie kontroli przewozu odpadów.

Omówienie najnowszych i planowanych zmian w przepisach dotyczących transportu drogowego.

Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przez kierowców i osoby ich nadzorujące. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in:

• obowiązkowych uprawnień przewozowych

• najważniejszych wymagań dla kierowców
• obowiązku używania tachografu przy przewozie odpadów (art. 13 lit. h rozp. 561/2006)

• rejestracji aktywności kierowców pracujących na pojazdach z tachografem, bez tachografu oraz w systemie mieszanym

• sposobów organizacji i nadzoru nad pracę kierowców
• dokumentów wymaganych podczas kontroli na drodze i w przedsiębiorstwie

• uprawnień kontrolujących oraz odpowiedzialności za naruszenia w przewozie odpadów

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

W ramach szkolenia zostanie zapewniona możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym szkolenie

 


Przewóz na potrzeby własne w przedsiębiorstwach komunalnych i przewożących odpady

Szkolenie odbędzie się: 26 Czerwca 2017r.

 • kadra zarządzająca flotą transportową oraz kierowcami
 • kierownicy i specjaliści do spraw transportu, 
 • dyspozytorzy,
 • kadrowe.

Program

Szkolenie odbędzie się w godz. 10:00-16:00

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp:

- omówienie specyfiki przewozu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

- najnowsze zmiany przepisów dotyczących transportu

- planowane zmiany przepisów i ich konsekwencje

1. Uprawnienia przewozowe do wykonywania transportu:

 • definicja transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne
 • transport na podstawie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
 • odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych – jak to interpretuje ITD?
 • nowe licencje - obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • kiedy należy spełnić dodatkowe wymagania transportowe (obowiązek wyznaczenia zarządzającego  transportem, wymóg zabezpieczenia finansowego, dobrej reputacji, siedziby i bazy eksploatacyjnej)
 • zmiana taboru i inne zmiany uprawnień przewozowych

Ćwiczenia: studium przypadku na przykładowych transportach odpadów, czyli kiedy taki sam odpad jest traktowany jako odpad komunalny, a kiedy nie?

2. Obowiązki i wymogi dla kierowców:

 • jakie umowy mogą być zawierane z kierowcami
 • kwalifikacje i badania kierowców
 • zastosowanie ustawy o czasie pracy kierowców do firm komunalnych i przewożących odpady
 • podstawowe zagadnienia dotyczące  czasu pracy kierowców i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
 • kiedy należy stosować tachograf w przewozie odpadów, a kiedy należy prowadzić karty drogowe
 • rejestracja pracy kierowcy w systemie mieszanym z tachografem i bez tachografu
 • podstawowe normy wynikające z rozp. 561/2006
 • nowe zasady użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
 • zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek
 • najczęściej popełniane błędy kierowców oraz osób ich rozliczających

Ćwiczenia: studium przypadku na przykładach:

 • kiedy obowiązuje tachograf, kiedy nie?
 • naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków
 • przykłady nieprawidłowości w obsłudze tachografu

3. Dodatkowe wymagania transportowe:

 • dokumenty obowiązkowe podczas kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie
 • zezwolenie na wytwarzanie lub przewoź odpadów
 • stan techniczny pojazdów – obsługa codzienna, odpowiedzialność kierowcy za pojazd, konsekwencje usterek technicznych
 • dodatkowe wymagania techniczne dla pojazdów specjalnych (śmieciarki, pojazdy asenizacyjne, pojazdy zimowego utrzymania dróg)

4. Odpowiedzialność za naruszenia transportowe

 • zasady kontroli na drodze i w przedsiębiorstwie
 • kary za naruszenia czasu pracy kierowców i nieprawidłową obsługę tachografu
 • odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji kierowcy
 • problem przeciążenia osi napędowej lub ładowności pojazdu w przewozie odpadów

5. Podsumowanie szkolenia, dyskusja. PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul. Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: Saleomega.pl
Termin: 26 Czerwca 2017
Cena: 576 zł netto (708,48 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 576 zł + 23% VAT, kwota brutto: 708,48 zł..

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej firmy cena za jednego uczestnika 518 zł netto + 23% VAT, kwota brutto: 637,14 zł.z o.o. 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka