Szkolenie  Zamówienia publiczne

Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

21
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Stycznia 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Nowe Prawo zamówień publicznych – wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cele szkolenia:
•    zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym;
•    przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne;
•    pozyskanie wiedzy przez wykonawców, czy i w jakim obszarze mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: „Najważniejsze aspekty elektronizacji zamówień publicznych" wartości 49,90 zł oraz ,,Umowy o zamówienie publiczne" o wartości 49,90.

 


Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Szkolenie odbędzie się: 21 Stycznia 2020r.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

 

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 

I.    Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje, progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji


II.    Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
1.    Plany postępowań – treść i termin sporządzenia, nowe miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji  planu
2.    Analiza potrzeb zamawiającego – na czym polega i kiedy zamawiający ma obowiązek ją przeprowadzić


III.    Zmiany związane z ogłoszeniami:
1.    Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
2.    Określenie momentu wszczęcia postępowania
3.    Miejsca publikacji ogłoszeń i dopuszczany zakres zmiany ogłoszenia o zamówieniu

IV.    Zamówienia w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. tryb podstawowy
1.    Trzy warianty postępowań – bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji
2.    Podmiotowe środki dowodowe –  możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
3.    Termin zawarcia umowy

V.    Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego
1.    Warunki udziału w postępowaniu
2.    Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
3.    Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
4.    Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy będzie obowiązek ich żądania
5.    Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych

VI.    Zakres zmian dotyczących składania ofert
1.    Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
2.    Nowe terminy związania ofertą i zasady  z tym związane
3.    Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
4.    Otwarcie ofert – rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert
5.    Nowe przesłanki odrzucenia oferty

VII.    Umowy o zamówienie publiczne
1.    Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
2.    Zakazane postanowienia umowne
3.    Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
4.    Raport z realizacji zamówienia
5.    Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
 

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciAndrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.

Opinie uczestników:

,,Bardzo przydatne, bardzo profesjonalne, fantastyczna prowadząca.”
,,Fantastyczna prowadząca! Bardzo dobry poziom merytoryczny szkolenia.”
,,Bardzo dobre, trafiające bezpośrednio w potrzeby grupy.”
,,Bardzo praktyczne i użyteczne szkolenie. Bardzo przystępna i przemyślana forma prezentacji. Zawartość merytoryczna wyczerpująca temat. SUPER SZKOLENIE!”
,,Bardzo jestem zadowolona.”
,,Bardzo pomocne, prowadzone w fajny sposób. Pani prowadząca bardzo konkretna, odpowiadająca na wszystkie pytania.”
,,Merytoryczne, bardzo przydatne.”
,,Bardzo ciekawe i wartościowe szkolenie. Prowadząca o wysokim poziomie wiedzy, wyczerpująco odpowiada na pytania dot. zarówno kwestii teoretycznych jak i praktycznych. Jestem bardzo zadowolona."
,,Bardzo przydatne szkolenie, szeroka tematyka, ogromna wiedza prowadzącej, która została przekazana w bardzo przystętpny i jasny sposób."
,,Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie, w komfortowych warunkach. Prowadzące znakomita - ogromna wiedza i doświadczenie."Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Stycznia 2020
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 stycznia 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Polecamy również

Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień
Szkolenie Zamówienia publiczne

Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany przy ...

Warszawa, 20 Marca 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Nowe Prawo zamówień publicznych – wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka