Webinar  Oświata

Zawiłości nauczycielskich kwalifikacji na początku 2021 r.

09
Grudnia

Termin: 09 Grudnia 2020
Cena: 109 zł netto (134,07 zł brutto)

Godziny 10:00-11:15

Organizator

Koniec rejestracji 09 Grudnia 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Webinarium ma na celu:
 
 • zobrazowanie zawiłości w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wymagalnych do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne nie będące JST,
 • ukazanie sposobu „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela”,
 • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów, kadrowców) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian w standardzie kształcenia nauczycieli,
 • określenie wpływu zmian w przepisach w sprawie kwalifikacji na zmianę statusu nauczycieli, na jego rozwój zawodowy.
 
Pierwsza część poświęcona będzie omówieniu podstawowych zagadnień tematu przez prowadzącego.
 
W drugiej części uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu.
 
Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:
 
 1. Zmiany w przepisach określających kwalifikacje wymagalne do pracy na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach do 2021 r.
 2. Czym jest przygotowanie pedagogiczne osób zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach?
 3. Zróżnicowanie pomiędzy kwalifikacjami wymagalnymi nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach – praktyczne wskazanie bezpośrednich oraz pośrednich kwalifikacji.
 4. Czym są „kwalifikacje uznane” – na przykładach?
 5. Sposoby „doszukiwania się kwalifikacji nauczyciela” – studium przypadku.
 6. Jakie praktyczne informacje w zakresie kwalifikacji niesie dyplom oraz suplement do dyplomu ukończonych studiów – na przykładach?
 7. Czy nowe przepisy w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zmienią wymagalne kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach?
 8. Odpowiedzi na pytania.
 
 

Zawiłości nauczycielskich kwalifikacji na początku 2021 r.

Szkolenie odbędzie się: 09 Grudnia 2020r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Leszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
 • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
 • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
 • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 109,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka