Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Zatrudnianie cudzoziemców

25
Maja

Miejscowość: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 17
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Maja 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zatrudnianie cudzoziemców

Koniec rejestracji 25 Maja 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Cel szkolenia:
1.    Przedstawienie zagadnień dotyczących zatrudniania cudzoziemców, omówienie zasad i dokumentacji legalnego pobytu, zasady uzyskiwania pozwolenia na pracę.
2.    Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Zatrudnianie cudzoziemców – 56 najciekawszych pytań i procedur" o wartości 69 zł oraz "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł.

 

 


 


Zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie odbędzie się: 25 Maja 2020r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1.    Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce
a.    Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej
b.    Przyjazd i pobyt w Polsce obywateli państw trzecich
c.    Zezwolenia pobytowe
d.    Obowiązek weryfikowania przez pracodawcę legalności pobytu cudzoziemca, któremu powierza pracę
2.    Podejmowanie pracy przez cudzoziemców
a.    Praca cudzoziemców na terenie Polski
b.    Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca
c.    Procedura oświadczeniowa – kiedy można ją stosować?
   •    Obowiązki pracodawcy w związku z oświadczeniem
   •    Legalność pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
3.    Zawody i rodzaje prac zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
4.    Zezwolenia na pracę

a.    Rodzaje zezwoleń na pracę – warunki uzyskania
b.    Rejestry cudzoziemców
c.    Obowiązki pracodawcy w związku z wydanym zezwoleniem na pracę
d.    Sankcje dotyczące zatrudniania cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę
5.    Formy zatrudniania cudzoziemców /umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie/
6.    Delegowanie cudzoziemców do innych państw UE

a.    Swobodny przepływ pracowników w UE
b.    Swoboda świadczenia usług
7.    Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – rezydencja podatkowa
a.    Obowiązek podatkowy
b.    Miejsce zamieszkania /konflikt rezydencji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rola płatnika w ustalaniu miejsca zamieszkania/
8.    Opodatkowanie dochodów pracowników z zagranicy
9.    Wykonywanie w Polsce pracy przez osoby inne niż pracownicy /członkowie rad nadzorczych, studenci, działalność gospodarcza/
10.    Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca jako płatnika zaliczki podatku na podatek dochodowy od osób fizycznych
11.    Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce
12.    Delegowanie pracowników z UE do Polski i cudzoziemców do krajów UE – ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń
13.    Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państwa UE
14.    Przedstawienie i omówienie procesu zatrudnienia cudzoziemca
15.    Najczęściej występujące w praktyce pytania i problemy pojawiające się w praktyce zatrudniania cudzoziemców.


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Iwona Kmieciak

Z wykształcenia specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, posiada dużą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości oraz siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Praca wykonywana na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach jak również w dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie. W 2007 roku firma, w której prowadzone były sprawy pracownicze przez Panią Iwonę Kmieciak otrzymała nominacje do wyróżnienia za wprowadzenie pro-ludzkiej polityki wobec pracowników. Obecnie Pani Iwona współpracuje z 17 firmami w tematyce tzw. \" twardego i miękkiego HR\", jak również prowadzi szkolenia z szeroko pojętej księgowości oraz z tematyki kadrowo - płacowej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 17
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 25 Maja 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 maja 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka